Månadslunch på Måndag 14.11. kl. 12:00 med föredrag av Carl-Fredrik Geust: "Kameran som vapen". Välkomna!

kl 09:50 måndag 28 november 2022 hforskrigsveteran.webbhuset.fi