Se även HBL Agenda;

Föreningar på måndagar

Kalendarium hösten 2022

 

 

2.9.      Klubbträff på kansliet, Bangatan 1, kl. 13:00
29.9.    Kaféträff på Folkhälsan kl. 14:00 (sista torsdagen i månaden)
            (Kaféträffen på Drumsö läggs ner p.g.a lågt deltagande)

En excursion med lunch på Marskin Maja i Loppis ordnas den 21.9. med start från    Mannerheims ryttarstaty kl. 11:00. Se startsidan för inbjudan.

Månadsluncherna upptas andra måndagen i månaden kl. 12:00 fr.o.m. oktober. Program meddelas senare.

Hör dig för om våra evenemang hos föreningens kanslist Satu Romo.

kl 03:16 lördag 28 januari 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi